Duurzaamheidsbeleid bij vermogensbeheer

Bij het vaststellen van uw beleggingsprofiel willen wij graag weten welke duurzaamheidsvoorkeuren u heeft als het gaat om beleggen. Voorafgaand aan onze dienstverlening stellen wij daarom samen met u vast wat uw duurzaamheidsvoorkeuren zijn. Hiermee kunnen wij nagaan in hoeverre ons beleggingsbeleid aansluit bij uw wensen voor duurzaam beleggen.

Bij duurzaam beleggen kunt u denken aan het investeren in bedrijven of instellingen die ecologisch duurzaam zijn en bijvoorbeeld een bijdrage willen leveren aan een beter klimaat of milieu. Ook kunt u denken aan sociaal verantwoord beleggen, door bij uw beleggingen rekening te houden met mensenrechten of arbeidsomstandigheden (waaronder kinderarbeid). Een derde categorie is dat u bij beleggen ook rekening houdt met de governance van het bedrijf of de instelling waarin u investeert (bijvoorbeeld diversiteit in het bestuur).

Deze drie categorieën van duurzaam beleggen worden ook wel aangeduid als ESG (Environmental, Social and Governance). Mogelijk heeft u een voorkeur om bepaalde soorten bedrijven of instellingen uit te sluiten, waaronder de wapenindustrie of de tabaksindustrie. Dit zijn slechts voorbeelden.

Om de mate van duurzaamheid van beleggingen uit te drukken wordt uitgegaan van de soorten grijs, lichtgroen en donkergroen.*

  • Donkergroene beleggingen: hebben duurzaamheid volledig als doel;
  • Lichtgroene beleggingen: hebben een gedeeltelijk duurzaam karakter;
  • Grijze beleggingen: hebben geen duurzaamheid als oogmerk.

* Deze termen worden ontleend uit Europese regelgeving (artt. 6, 8 en 9 SFDR).

 

Duurzaamheidsbeleid Innovation Asset Management

Het beleggingsbeleid van Innovation Asset Management wordt in overwegende mate ingevuld met individuele aandelen. De focus van het beleggingsbeleid ligt hierbij op technologie en innovatie. U kunt hierbij ook denken aan bedrijven die actief zijn op het gebied van zonne-energie of waterstof. Hoewel het mogelijk is dat deze bedrijven in de praktijk duurzaamheidsdoelen nastreven, kunnen wij dit momenteel echter niet voldoende vaststellen op basis van betrouwbare informatie. Mocht u een uitgesproken duurzaamheidsvoorkeur hebben, kunnen wij hier binnen Innovation Asset Management op dit moment dan ook geen rekening mee houden. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op dit gebied met belangstelling. Het is dan ook mogelijk dat wij in de toekomst wel meer invulling kunnen geven aan duurzaamheidsvoorkeuren binnen Innovation Asset Management.