Met blockchain blijken steeds meer en soms verrassende zaken slim te kunnen worden geregeld. Zo kan je bijvoorbeeld met blockchain daklozen van een ‘rotsvaste’ identiteit voorzien. Een mooie toepassing, vind ik, van de techniek achter de Bitcoin.

Bij hulpverlening is namelijk zekerheid rond de identiteit vaak een probleem. Paspoorten en andere belangrijke papieren zijn vaak zoek. Daardoor wordt veel hulpverlening vertraagd. In de VS worden nu in onder meer Austin, Texas en in New York blockchaininitiatieven voor daklozen ontwikkeld. In New York heeft een bedrijf de blockchainapp Fummi ontwikkeld. Binnenkort krijgen de eerste 3000 daklozen in de wijk Bronx een smartphone met Fummi erop. Met de app is dan heel veel tegelijkertijd geregeld. De blockchainapp geeft de gebruiker onder meer een digitale identiteit. Het is tevens een smart wallet. Want alle steungelden van de overheid worden op de app ontvangen. En tegelijkertijd kunnen via de blockchainapp ook ontmoetingen met de hulpverlener en zaken rond medische hulp worden geregeld. Alles gaat sneller en efficiënter. En fraude, zoals met voedselbonnen, is ook niet meer mogelijk. Op deze wijze geeft blockchain daklozen een boost richting een stabieler en zekerder leven.

3 miljard mensen

Maar dit gaat veel verder dan daklozen. Wereldwijd zijn er tallozen met een ‘gebrekkige’ identiteit. En er zijn 3 miljard mensen die geen bankrekening hebben. Als je al die mensen met blockchain vooruithelpt, neemt de kans enorm toe dat ze meer gaan bijdragen aan de economie. Het bewijst denk ik nog eens te meer welke enorme impact blockchain zal hebben. Want overal waar digitale waardeoverdracht plaatsvindt en identiteit, van personen of goederen, bewaakt moet worden, is blockchain van enorme waarde. Niet voor niets zijn banken over de hele wereld nu als een razende blockchain in hun dienstverlening aan het integreren. Vooral omdat ze enorme kostenbesparingen in de IT kunnen bereiken hiermee. En bovendien kunnen ze met blockchain producten, zoals betalen, sparen en beleggen, veel gebruiksvriendelijker en sneller maken. Niet alleen banktransacties, maar allerlei financiële transacties kunnen met blockchain soepeler en transparanter worden gemaakt. Verzekeraars en pensioenfondsen zijn daarom uiteraard ook druk bezig de mogelijkheden te onderzoeken. En blockchain kan ook worden ingezet om logistieke ketens werkelijk transparant te maken. Balen katoen of koffie, die geoormerkt worden. Zodat je als consument nu eens echt weet wat je koopt. Of dat je als gulle gever aan goede doelen precies ziet wat er met je geld gebeurt. De mogelijkheden van blockchain verrassen zelfs soms kenners. Niet voor niets zegt het World Economic Forum dat blockchain een grotere omwenteling kan worden dan het internet!

Interessant voor beleggers

Groei geeft mooie kansen voor beleggers. Dat kun je denk ik wel bijna een wetmatigheid noemen. En groeien doet blockchain! Onderzoeksbureaus zoals Market Research Future gaan voor blockchain nu uit van groeicijfers van 51% tot bijna 80% gemiddeld per jaar voor de komende vier jaar. Er zijn al flink wat beursgenoteerde bedrijven die interessante blockchaintoepassingen ontwikkelen. Bovendien staan er veel initiatieven op stapel van andere bedrijven.