blockchain technologie transparantie

Blockchain, de techniek achter onder meer de bitcoin, is een van de meest veelbelovende ontwikkelingen van dit moment. Banken en verzekeraars zijn nu druk doende om hun verouderde IT-systemen te vervangen door blockchain-technologie.

Waarschijnlijk gaan wij daar niet veel van merken, omdat de blockchain-techniek bij de banken en verzekeraars juist ‘onder de motorkap’ blijft. Hoogstens zullen bepaalde bank- en verzekeringsproducten goedkoper worden en zullen betalingen sneller en soepeler gaan verlopen. 

Echte transparantie

Maar er zullen de komende jaren wel degelijk steeds meer toepassingen komen waarbij juist de zichtbaarheid van blockchain wezenlijk is. Zo kunnen allerlei financiële en logistieke transacties met blockchain traceerbaar en controleerbaar gemaakt worden. Echte transparantie dus. 

Obligaties uitgegeven met blockchaintechniek

Als eerste stad in de VS gaat universiteitsstad Berkeley in Californië obligaties uitgeven met de blockchaintechniek. Het voordeel is dat de gelden van de obligatiekopers als het ware geoormerkt zijn, waardoor burgers precies kunnen zien waar het geld terecht komt. In dit geval is het geld bestemd voor het bouwen van betaalbare woningen en de opvang van daklozen. Dit zette me aan het denken. Met blockchain kun je transacties precies volgen in een keten. Hierdoor komen er veel meer mogelijkheden in zicht.

Giften aan goede doelen volgen

Nederlanders geven bijvoorbeeld veel geld aan goede doelen. Maar er zijn de laatste jaren natuurlijk wel wat affaires geweest over de bestemming van de gelden. Met blockchain is het mogelijk precies je gift ‘in de keten te volgen’. Bijvoorbeeld hoe je geld wordt ingezet voor de bouw van een school in Afrika. En je kunt dan ook precies zien welk deel van je geld naar de overhead van de goede doelen-organisatie gaat. Waardoor je als donateur een doorwrochtere keuze kunt maken voor bepaalde goede doelen-organisaties.

PGB-fraude

Of neem de fraudes die er soms zijn met PGB’s: persoonsgebonden budgetten. Blockchain biedt door de transparantie van de financiële transacties de mogelijkheid die fraude volledig uit te bannen. Nog een andere toepassing: blockchain biedt ongekende mogelijkheden voor het volgen in de keten van producten van boeren. Van de boer tot op ons bord.

Blockchain biedt ook een oplossing voor de koffieboeren

Neem koffie. Zo’n 125 miljoen boeren verdienen hun dagelijks brood met het telen van koffiebonen. Geweldig natuurlijk, maar slechts 15% van de waarde van de koffie blijft achter in de producerende landen. Veel kleine koffieboeren leven onder de armoedegrens van $2 per dag. Blockchain kan een essentiële rol spelen om de waarde binnen de keten eerlijker te verdelen. Een Nederlands bedrijf zet nu als eerste ter wereld blockchaintechnologie in voor de hele keten binnen de koffiebranche. Van de oogst en de contracten met de boeren met wie de onderneming samenwerkt tot het volgen van de koffiebalen en de pakken koffie bij de eindklant. Elk stukje data in de keten wordt opgeslagen in de blockchain. Deze digitale administratie wordt decentraal opgeslagen en is voor iedereen inzichtelijk.

Dat is natuurlijk heel anders dan de wirwar van keurmerken die er nu is voor ‘eerlijke koffie’. Waardoor consumenten vaak niet voor de meest fair geprijsde koffie kiezen. En dan toch vaak maar kiezen voor koffie van de vijf grote multinationals. Die dus nog altijd geen faire prijs betalen voor de koffie. Als door de blockchaintechnieken consumenten precies weten welke koffie van boeren is die een faire prijs hebben gekregen, kan het hard gaan.

Veel groei voorspeld voor blockchain bedrijven

Blockchain biedt dus veel mogelijkheden voor meer controle voor burgers als het gaat om de herkomst van producten, meer controle bij de aanwending van gelden voor publieke middelen. Enzovoorts. Maar niet alleen daar, maar dus overal waar waarde wordt overgedragen kan blockchain goede diensten bewijzen en voor transparantie zorgen. Niet voor niets wordt er heel veel groei voorspeld voor blockchain. Onderzoeksbureaus zoals Market Research Future en MarketsandMarkets gaan uit van groeicijfers van 51% tot bijna 80% gemiddeld per jaar voor de komende vier jaar. 

Mogelijkheden voor beleggers in blockchain 

Analisten zijn het er dan ook over eens dat dit een heel interessante sector is voor beleggers. Er is al een flinke trits van beursgenoteerde bedrijven die nu interessante blockchaintoepassingen ontwikkelen. Daarnaast staan er veel initiatieven op stapel van andere bedrijven. Daarbij is transparantie trouwens lang niet altijd de drijfveer voor het omarmen van blockchain. Blockchain kan je als bedrijf namelijk ook simpelweg concurrentievoordeel bieden. Omdat bedrijfsprocessen sneller, soepeler en goedkoper kunnen gaan met blockchain. Daarom zal, verwacht ik, het aantal bedrijven dat blockchaintoepassingen integreert snel toenemen.
 

Robert Schuckink Kool, Wijs & van Oostveen