Reddingsrobots steeds vaker ingezet

20-11-2019

Laten we hopen dat we nooit in een natuurramp terecht komen en gered moeten worden. Maar mochten we wel om hulp verlegen zitten, dan is de kans groot dat we door een reddingsrobot zullen worden bevrijd. Want robots worden steeds vaker ingezet voor noodhulp en rampenbestrijding.

Bijvoorbeeld de Rising Sprawl-Tuned Autonomous Robot (RSTAR). Dit is een nieuwe zoek- en reddingsrobot, ontwikkeld door onderzoekers in Israël. Dankzij de verstel­bare wielpoten, die onafhankelijk van het ‘lichaam’ kunnen bewegen, is de 15 centimeter lange robot zeer wendbaar en kan het van vorm veranderen. Zo is de robot zelfstandig in staat om zich met een snelheid van 1 meter per seconde in krappe ruimtes of over ruw terrein voort te bewegen, over muren te klimmen of op vlakke oppervlakken te rennen.

Veel slachtoffers

Jaarlijks worden honderden miljoenen mensen getroffen door natuurrampen. Daarbij vallen ook veel dodelijke slachtoffers, jaarlijks gemiddeld bijna 70.000. Overheden en reddingsteams zijn naarstig op zoek naar oplossingen om die aantallen terug te dringen. Robots kunnen daarbij heel goede diensten bewijzen. Steeds meer tech­bedrijven ontwikkelen nu robots die reddingswerkers kunnen helpen hun missies veilig en snel uit te voeren. Deze robots zoeken bijvoorbeeld naar overlevenden, ruimen puin of brengen rampgebieden in kaart. Sommige van deze robots worden al ingezet, andere zijn bijna operationeel.

SmokeBot

Zoals de SmokeBot. Deze kan gebouwen binnengaan waar sprake is van rook­ontwikkeling. De SmokeBot is uitgerust met een thermische stereocamera, een 3D radar camera, een lidar unit (technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt) en gassensoren. Deze maken het niet alleen mogelijk om door de rook heen te kijken, maar ook om verschillende soorten gas te identificeren en de temperatuur en concentratie ervan te bepalen. Zo kunnen brandweerlieden bijvoorbeeld gewaarschuwd worden als er explosiegevaar bestaat.

$20 miljard

Deze robots maken deel uit van een bloeiende wereldwijde markt voor service-robotica die tegen 2022 naar verwachting een waarde van rond $20 miljard zal bereiken. En aangezien robots almaar ‘slimmer’, krachtiger en goedkoper worden, zal het gebruik van deze machines toenemen. Waardoor we steeds meer mensen die zich in rampgebieden bevinden effectievere hulp kunnen bieden.

In onderstaande video ziet u de SmokeBot in actie.